Zásady ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení živnostníka: Hana Sedláková
IČO: 14 64 49 08
Sídlo provozovny: náměstí Obránců míru 34/2, Vyškov
e-mail: info@salonvivien.cz
tel.: 603 213 587
dále jen „Správce“ 

 

Vážení klienti, 

abych mohla plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji: 

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce. 
 • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací. 
 • Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, číslo OP, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, fakturační údaje, objednané zboží a jeho cenu. 
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy a zajištění smluvního vztahu. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu a trvání záruční doby. 
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 
 • Abych vás mohla informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat. 
 • Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. 
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. 
 • Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. 
 • Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 •  Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR. 
 • Při odvolání souhlasu nebo vznesení dotazu ke zpracování osobních údajů toto odvolání nebo dotaz posílejte z e-mailové adresy, kterou mám registrovanou abych ji mohla spárovat a následně Vám na Váš e-mail odpovědět.

 

V Vyškově dne 25.5.2018

 

Správce Hana Sedláková